Joulz inspecties

Skeye heeft van Joulz de opdracht gekregen om op verschillende trajecten de hoogspanningsmasten van Tennet te inspecteren. Bij iedere mast wordt eenzelfde aantal punten vanaf enkele meters op hoge resolutie vastgelegd waardoor ieder detail naar boven komt. Groot voordeel is dat de gedetailleerde foto’s vanuit verschillende hoeken en hoogtes kunnen worden genomen zonder dat er een buiten dienst stelling voor nodig is.

De vaste manier van inwinning zorgt er in de loop der tijd voor dat er consistente data van dezelfde ‘point of interest’ aanwezig is. De database die op deze manier vorm krijgt, historie opbouwt en geraadpleegd kan worden heeft duidelijke toegevoegde waarde voor ‘predictive asset manangement’ en de inzichtelijkheid voor ‘total cost of ownership’.