Kalmar

Samenwerking tussen Skeye en Kalmar voor kraaninspecties

Skeye heeft een exclusieve raamwerkovereenkomst met Kalmar gesloten waarbij Skeye kraaninspecties uitvoert met behulp van onbemande luchtvaarttoestellen (of drones). De inspecties zullen plaatsvinden in Het Vereningd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en België, met de mogelijkheid tot uitbreiding naar andere landen, waar onze diensten wellicht nodig zijn.

Kalmar is een wereldleider in het aanbieden van oplossingen en diensten voor vrachtafhandeling aan havens, terminals, distributiecentra en de zware industrie.