Health Scan Breakwaters

Strekdammen en golfbrekers bieden ondersteuning tijdens navigatie, zorgen voor beschutte en kalme wateren en geven bescherming tegen het aanslibben van havenbekkens. Strekdammen bieden stabiliteit aan de kustlijn bij golven, stromingen en overstromingen. De structuren van strekdammen en golfbrekers zijn onderhavig aan grote en dynamische hydraulische impact die schade kan veroorzaken aan hun functioneren. Ook aanvaringen, aardbevingen en ontgrondingskuilen veroorzaken schade aan golfbrekers. Deze schade is boven water makkelijk te detecteren, maar onder water is dat lastiger. Om één enkele bron te bieden voor de bepaling van de gezondheidstoestand van strekdammen en golfbrekers, combineert het BREAKWATERHEALTHSCAN® initiatief een sterke combinatie van maritieme engineering expertise, scan- en visualisatie technieken.

Skeye is één van de vier partners van de BREAKWATERHEALTHSCAN®.

Voor meer informatie, bezoek deze website

.