FAQ

Hoe nauwkeurig kunnen jullie meten in fotobeelden?

Dit is afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste is de grootte van een beeldpixel op grondniveau. Dit wordt aangeduid met Ground Sampling Distance (GSD) en geeft aan hoe groot één pixel is die recht onder de camera is. Afhankelijk van de camera is dit bijvoorbeeld 2,4 cm als de foto op een hoogte van 100 meter boven de grond wordt gemaakt. een andere belangrijke factor is het aantal grondcontrolepunten dat wordt gebruikt (zie vraag hiervoor). Het meest nauwkeurige haalbaar is ongeveer 10 mm in X,Y en Z in de meest ideale omstandigheden en dit loopt op tot ongeveer 10 centimeter.

Hoe kan er worden gemeten in foto's?

Skeye is gespecialiseerd in het meten in luchtfotobeelden. Dit wordt gedaan door de techniek fotogrammetrie. Als een herkenbaar punt in twee foto’s kan worden gezien is het mogelijk een 3D coordinaat van dit punt te berekenen. Voorwaarde is wel dat de exacte stand en orientatie van het fototoestel bekend is op het moment van opname. Door gebruik te maken van grondcontrolepunten kan de meting nog nauwkeuriger worden gemaakt. Een grondcontrolepunt is een punt op de grond wat herkenbaar is op de foto’s en waarvan de locatie zeer nauwkeurig is ingemeten door middel van GPS.

Wat zijn precies de regels voor de inzet van een onbemand toestel in Nederland?

De regelgeving is redelijk complex maar wel helder. In het kort is het verboden om een onbemand vliegtoestel in Nederland commercieel in te zetten tenzij…. In de huidige regelgeving zijn de voorwaarden omschreven waaraan een bedrijf moet voldoen om een ontheffing te krijgen. Zo moet het toestel bestuurd worden door een piloot die daarvoor een opleiding heeft gekregen (BNUC-S), het toestel moet door een onafhankelijke instantie gekeurd zijn voor luchtwaardigheid, het toestel moet geregistreerd zijn in het luchtvaartregister (een PH nummer), het toestel moet verzekerd zijn voor schade aan derden en moet het bedrijf in het bezit zijn van een goedgekeurd ‘Operations Manual’ waarin staat beschreven hoe projecten worden voorbereid en uitgevoerd op een veilige manier. Op onze download pagina staat een document, uitgegeven door de branche organisatie DARPAS, waarin helder staat omschreven hoe de huidige regelgeving is vormgegeven.

Mag Skeye overal vliegen in Nederland met een onbemand toestel?

Skeye heeft weliswaar een bedrijfsontheffing maar dit betekent niet dat wij overal mogen vliegen. De regelgeving in Nederland verbied een aantal zaken zoals het vliegen boven mensenmenigten, aaneengesloten bebouwing of dichter dan 150 meter van N-wegen en Rijkswegen. Om toch opdrachten uit te kunnen voeren in die gebieden waar het niet is toegestaan om met een onbemand toestel te vliegen maakt Skeye gebruik van het Photo-Eye systeem. Dit systeem is door Skeye zelf ontworpen voor het gebruik in een bemand vliegtuig. Op deze wijze kunnen wij b.v. foto opnamen maken van Rijkswegen en boven bebouwd gebied.

Heeft Skeye de juiste papieren om te mogen vliegen met een onbemand toestel?

Skeye heeft als eerste bedrijf in Nederland in 2013 een bedrijfsontheffing gekregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dit betekent dat Skeye zelf projecten kan uitvoeren zonder voor ieder project afzonderlijk een toestemming aan te vragen.